Notícies

publicat fa 9 setmanes 3 dies

NOU ESPAI DE PARTICIPACIÓ AL CENTRE OBERT

El passat dia 25 es va inaugurar el nou espai de participació creat al Centre Obert de la...

Avui us presentem

Els 40 anys de l'Esclat

Publicat per Esclat fa 8 setmanes 1 dia

Segueix-nos a

 

Centre obert

Centre obert

El Centre Obert és un servei d’acció socioeducativa que pertany per llei a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària i al Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència en Risc Social.

En la seva acció preveu la detecció, la prevenció i la integració dels infants, adolescents i joves, de 3 a 18 anys, en situació de risc social. En aquest treball amb els infants es contempla també la relació amb les famílies, i si s’escau, la realització de programes adreçats a pares i mares o tutors dels infants.

Funciona fora de l’horari escolar, afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar. Durant les vacances escolars es realitzen colònies i casals, continuant així la tasca educativa i social.

Objectius

 • Prevenir i detectar les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola.
 • Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents i les seves famílies.
 • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants.
 • Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències.
 • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills.

Metodologia

En el marc del projecte de l’esplai, i prioritzant el principi d’integració, els infants del Centre Obert són objecte d’un seguiment individualitzat, fet per un/a educador/a de referència. Aquest seguiment es concreta en el PEI (Projecte educatiu individual), on queden recollits els objectius, el procés de creixement de cada infant i els compromisos acordats amb l’infant i/o, si és el cas, amb les famílies per anar assolint els objectius proposats. El PEI és una eina molt útil de relació entre l’educador/a, l’infant i la família, i molt sovint també l’escola.

El Centre Obert té uns àmbits específics de treball:

 • Educació per a la higiene i la salut
 • Suport al procés d’escolarització
 • Competència social
 • Dinàmiques de participació
 • Educació en el lleure i esportiva
 • Tutories amb els infants i les famílies

Per complementar tota aquesta tasca l’equip d’educadors/es del Centre Obert treballa també de forma coordinada amb tots els agents que intervenen en el procés educatiu de l’infant: famílies, escoles i instituts, Serveis Socials, EAIA. EAP, CRAES...

El Centre Obert Esclat pertany a la Xarxa de Centres Oberts de l’Hospitalet.

 

Aquest projecte compta també amb el suport pedagògic i econòmic del programa Proìnfancia

de l'Obra Social La Caixa. 

Caixa ProInfància

Centre obert